Đây là tiêu đề mặc định cho slider

Đây là nội dung mặc định cho slider. Hãy vào trang thiết lập để chỉnh sửa lại. Đọc tiếp »

 

Game Mới

VanVietTM

Thêm bài viết

Thêm bài viết Thêm bài viết
    3

JohnCMSVN phiên bản 4.1

JohnCMSVN TEAM Xìn chào tất cả các bạn.Hôm nay mình xin giới thiệu JohnCMSVNPhiên bản 4.1 Fix Lỗi bản 4.0Với những lỗi sau.+ Lỗi html trên bài viết.+ Lỗi header.+ Lỗi hoạt động.+ Lỗi CSS.….Hướng dẫn cài đặt.Chạy Domain/install và làm theo hướng dẫn.Developer: Văn Việt™Nguồn: JohnCMSVN TEAMDownload: ĐÍnh Kèm.Chú ý có bản update V4 Lên V4.1 Đính Kèm
    133

Mod Chatbox AutoLoad JohnCMS

Bắt đầu nào!Bật file head.php lênTìm "\n" . '</head><body>' . core::display_core_errors(); Thêm trên nó "\n" . '<script type="text/javascript" src="/mod/jquery.js"></script><script type="text/javascript" src="http://ajax.microsoft.com/ajax/jquery.validate/1.7/jquery.validate.min.js"></script>'. Thêm dưới //— Mod Chatbox v3 —// echo “<script> $(document).ready(function(){ $(\”#datachat\”).load(\”chemgio.php\”); var refreshId = setInterval(function() { $(\“#datachat\”).load(‘$home/chemgio.php’); $(\“#datachat\”).slideDown(\“slow\”); }, 5000); $(\“#shoutbox\”).validate({ debug: false, submitHandler: function(form) { $.post(‘$home/chemgio.php’, $(\“#shoutbox\”).serialize(),function(chatoutput) { $(\“#datachat\”).html(chatoutput); }); $(\“#msg\”).val(\“\”); } }); }); </script>“; Save lại!Bật Maimenu.php lên add code sau vào chỗ muốn hiện thị //–Phòng Chát–// echo ‘<div class=”mainblok”><div class=”phdr”><table width=”100%” cellpadding=”0″ cellspacing=”0″><tr><td width=”auto”>• <a href=”/guestbook/index.php”><b>Trò Chuyện</b></a> | <a href=”/guestbook/index.php? act=clean”><img src=”/iconvip/x.png” alt=”Xóa” title=”Xóa Chát Box” /></a></td></tr></table></div>’; if($user_id){ $refer = base64_encode($_SERVER['REQUEST_URI']); $token = mt_rand(1000, 100000); $_SESSION['token'] = $token; echo ‘<div class=”newsx”><form name=”shoutbox” id=”shoutbox” action=”/guestbook/index.php?act=say” method=”post”>’.bbcode::auto_bb(‘shoutbox’, ‘msg’).‘<textarea placeholder=”Vui lòng viết tiếng việt có dấu để tôn trọng người đọc” id=”msg” name=”msg”></textarea><input type=”hidden” name=”ref” value=”‘.$refer.‘”/><input type=”hidden” name=”token” value=”‘.$token.‘”><br /><input type=”submit” name=”submit” value=”‘ . $lng['sent'] . ‘”></form></div>’; } else { echo ‘<div class=”rmenu”>Bạn Cần <a href=”/dang-nhap.html”> Đăng nhập </a> để chém gió nhé</div>’; } echo ‘<div id=”datachat”></div>’;
    104

Hướng Dẫn RIP Tài Khoản FaceBook

bước 1 : fake ip South Korea & Spain cài vô:Link heregõ :South Koreabước 2:chuyển sang face điện thoạicài vô : Link Hereấn thêm + ấn vào cái mặt nạ đeo kính bên góc phải chọn -> iphonevào link :Facebook Help1.URL of the timeline you’d like to report: điền link kẻ cần RIP2.FUll name : …..3.9 tuổi4
    159

Tạo Chử To Status Facebook

Chức năng: Khoe khoang, tán gái, chử bới….v.v.v.v… Cách làm: Đầu tiên vào đây m.facebook.com/editnote.php=19pxTiêu đề tùy ý.Nội dung viết như sau:  <div class="_5k3v _5k3w clearfix"><div><p><big><big><big><big><b><big><b><b>Nội Dung Muốn Làm To</a></b></b></big></b></big></big></big></big></p></div></div> Sửa link và nội dung nhé Bây Giờ Thì Khoe Với Bạn Bè Nào
    57

Modules Cắt Ký Tự Trong Chuổi Không Lỗi 100%

Mô tả:Là code functions.-Dùng để cắt số lượng từ cần thiết trong một chuỗi text dài nào đó.-Tự động không cắt khi chuổi ngắn.-Không bị lỗi tiếng việt.-Không bị lỗi khi cắt các ký tự đã được mã hóa.-Cắt thông minh, kể cả một chuổi dài, không có dấu cách.Code: /* CUT WORD */ public static function cutword($str, $len) { if (mb_strlen($str, 'UTF-8') > $len*5) { $str = mb_substr($str, 0, $len*5, 'UTF-8');
    50

Share Modules Auto Lấy 160 Ký Tự Mô Tả Chuẩn SEO

Modules này giúp cho việc seo onpage chuẩn hơn, google index bài nhanh và tiện lợi.Hướng dẫn:Bước 1:mở forum/index.php tìm $headmod = $id ? 'forum,' . $id : 'forum'; thêm bên dưới $postres = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT `forum`.* FROM `forum` LEFT JOIN `users` ON `forum`.`user_id` = `users`.`id` WHERE `forum`.`type` = 'm' AND `forum`.`refid` = '$id' ORDER BY `forum`.`id` ASC LIMIT 1")); $tukhoa = $textl; $mota = bbcode::notags($postres['text']); Xong. Lưu vào nhé! Bước 2:mở incfiles/head.php tìm $headmod = isset($headmod) ? mysql_real_escape_string($headmod) : ''; thêm bên dưới if (strlen($tukhoa) < 5) $tukhoa = $set['meta_key']; if (strlen($mota) < 5) $mota = $set['meta_desc']; $mota = html_entity_decode($mota, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); $tukhoa = html_entity_decode($tukhoa, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); tìm tiếp: (!empty($set['meta_key']) ? "n" . '<meta name="keywords" content="' . $set['meta_key'] . '" />' : '') . (!empty($set['meta_desc']) ? "n" . '<meta name="description" content="' . $set['meta_desc'] . '" />' : '') . thay tất cả thành: "n" . '<meta name="keywords" content="'.mb_substr($tukhoa, 0, 160).'" />' . "n" . '<meta name="description" content="'.mb_substr($mota, 0, 160).'" />' .
    48

Game HOT 2

Game HOT 2 Game HOT 2
    41

Game HOT HOT

Game HOT HOTGame HOT HOTGame HOT HOT
    63